Algemene voorwaarden

Afspraken

DSCF2690Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. De cliënt moet verhindering van een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren melden. Indien de cliënt niet tijdig de verhindering meldt, kan het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden bij de cliënt.

Tarieven

AgaCare Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk aangegeven in de praktijk en op de website.

Aanbiedingen zijn geldig tot en met de benoemde datum.

Betaling

De betaling dient direct na afloop van de behandeling en/of aangeschafte producten  contant of per pin voldaan te worden.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

Aansprakelijkheid

AgaCare Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AgaCare Pedicurepraktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

AgaCare Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

GarantieDSCF2738

AgaCare pedicurepraktijk geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.